R-4

Guma sa izuzetno snažnim prijanjanjem na zemlju. Dobrim samočišcćenjem, izuzetnom otpornošću...
img_5

E3/L3

Guma sa izuzetno snažnim prijanjanjem na zemlju. Dobrim samočišcćenjem, izuzetnom otpornošću...
img_3

E3/L3

Guma sa izuzetno snažnim prijanjanjem na zemlju. Dobrim samočišcćenjem, izuzetnom otpornošću...
img_2

E3/L3

Guma sa izuzetno snažnim prijanjanjem na zemlju. Dobrim samočišcćenjem, izuzetnom otpornošću na...
img_1